Cập nhật: Thứ ba 17/05/2022 - 14:50
Chăm sóc người có công luôn là một trong những chính sách ưu tiên của Nhà nước. Trong ảnh: Giờ giải trí dành cho người có công tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh. Ảnh: T.L
Chăm sóc người có công luôn là một trong những chính sách ưu tiên của Nhà nước. Trong ảnh: Giờ giải trí dành cho người có công tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh. Ảnh: T.L

Ngày 17-5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các nghị định liên quan.

Trong thời gian hai ngày (17-18/5), hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các cấp, ngành, cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được học tập, nghiên cứu 6 chuyên đề: Công tác công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối tượng là người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng; công tác công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với nhóm đối tượng là thương binh, bệnh binh, liệt sĩ; quy định về thực hiện các chế độ ưu đãi khác đối với người có công với cách mạng; công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và công tác quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức và hoạt động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; mức hưởng trợ cấp, phụ cấp, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Hội nghị nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về trợ giúp xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và mọi người dân, bảo đảm triển khai thực hiện chính sách mới một cách kịp thời, công khai, đúng đối tượng theo quy định của Nhà nước.

Phạm Ngọc Chuẩn