Cập nhật: Thứ tư 18/05/2022 - 15:04
Một góc xã nông thôn mới Tân Đức (Phú Bình) nhìn từ trên cao.
Một góc xã nông thôn mới Tân Đức (Phú Bình) nhìn từ trên cao.

Năm 2022, Phú Bình phấn đấu đạt huyện nông thôn mới (NTM). Để đạt được mục tiêu này, huyện đã và đang tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần người dân.

Với quyết tâm xây dựng địa phương trở thành huyện NTM, Đảng bộ huyện Phú Bình đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM theo đúng quy định, hoạt động thống nhất, hiệu quả, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình.

Đảng bộ đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch về thực hiện Đề án Xây dựng huyện Phú Bình đạt chuẩn NTM vào năm 2022; Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân cùng chung sức thực hiện nhiệm vụ của mình. Trên tinh thần phát huy tính chủ động, sáng tạo, quyền dân chủ ở mỗi khu dân cư và của người dân, việc triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng NTM được gắn với điều kiện thực tế, cụ thể, xác định rõ thực trạng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của từng xã, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng địa bàn, địa phương.

Nhìn lại chặng đường đã qua, sau hơn 10 năm thực hiện, đến nay, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Phú Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%; các xã đều có đường giao thông kết nối với trung tâm huyện, hệ thống đường liên xã, đường trục xóm, liên xóm, ngõ xóm và đường trục chính nội đồng được kiên cố hóa, cứng hóa. Các công trình thủy lợi đã cơ bản đồng bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh; công tác bảo vệ môi trường nông thôn được chú trọng, từng bước làm thay đổi nhận thức, trách nhiệm của người dân. Phong trào xây dựng NTM đã thực sự khơi dậy được tinh thần yêu nước và sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Diện mạo nông thôn đổi mới, khang trang, sạch, đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao... 

Diện mạo nông thôn mới ở xã Hà Châu (Phú Bình). Ảnh: T.L

Có được những kết quả ấy là do cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã lấy dân làm gốc, người dân là chủ thể trong xây dựng NTM; sáng tạo, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của người dân.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Phú Bình đã tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành của tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, triển khai thực hiện các tiêu chí huyện NTM và từng bước hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Phú Bình đạt chuẩn NTM trong năm 2022 và phấn đấu đến năm 2025 huyện cơ bản đạt các tiêu chí của thị xã và phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030.

Đến nay, huyện Phú Bình đã có 19/19 xã đạt chuẩn NTM. Năm 2021, địa phương có xã Tân Đức đạt xã NTM nâng cao. Năm 2022, huyện phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao là Tân Khánh, Xuân Phương, Dương Thành. Đến nay, cả 3 đơn vị đã đạt 12/19 tiêu chí. Về tiêu chí huyện NTM, tính đến tháng 5-2022, Phú Bình đạt 5/9  gồm: Kinh tế, Y tế - Văn hoá - Giáo dục, Điện, Thủy lợi và phòng chống thiên tai, Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công. 4 tiêu chí chưa đạt đó là: Quy hoạch, Giao thông, Môi trường, Chất lượng môi trường sống.

Huyện Phú Bình đang xây dựng và phát triển diện tích nếp Thầu Dầu theo tiêu chuẩn hữu cơ. Ảnh: T.L

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện Phú Bình đạt chuẩn NTM và 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. Cụ thể, giao UBND huyện tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt; hỗ trợ UBND các xã Xuân Phương, Dương Thành, Tân Khánh hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao. Huyện ủy cũng giao Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động về nhiệm vụ xây dựng huyện NTM và các xã NTM nâng cao năm 2022; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chung tay, góp sức xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan truyền thông, tuyên truyền đăng tải những thông tin tích cực, những kết quả đạt được từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, những tấm gương tham gia tích cực để tạo sức lan tỏa, huy động sức mạnh của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân toàn huyện chung tay xây dựng NTM.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM thời gian qua cùng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, sẽ là tiền đề quan trọng, tạo động lực và niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Bình phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành huyện NTM trong năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Ngô Quyết, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Phú Bình