Cập nhật: Thứ năm 19/05/2022 - 14:58

Ngày 19-5, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai phối hợp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các nhà trường. Tham dự có đại diện phòng giáo dục và đào tạo, hội khuyến học các huyện, thành trên địa bàn tỉnh; các trường THPT.

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Khuyến học với Sở Giáo dục và Đào tạo có các nội dung chính: Củng cố và phát triển tổ chức khuyến học trong các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục; hỗ trợ, khuyến khích các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, học sinh giỏi đạt thành tích cao; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; phối hợp thực hiện tốt các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập"...

Theo đó, Hội Khuyến học tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn hội khuyến học các cấp phối hợp với các phòng giáo dục và đào tạo, trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động của tổ chức khuyến học; chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức trao học bổng, giải thưởng cho giáo viên, học sinh theo kế hoạch thường niên; tuyên truyền, tham gia xây dựng các mô hình học tập, xã hội học tập...

Cũng tại Hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, đặt mục tiêu đến năm 2025, phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số trong ngành Giáo dục; phấn đấu 100% cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục có hạ tầng internet; 100% cán bộ, giáo viên, học sinh được bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết trong môi trường số; triển khai giáo dục tích hợp với kiến thức công nghệ số, phổ cập ứng dụng kỹ năng số trong cộng đồng.

Thu Nga