Cập nhật: Thứ năm 19/05/2022 - 15:54
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai, TP. Phổ Yên tăng cường kiểm tra các công trình hồ đập, đê điều trong mùa mưa. Trong ảnh: Đoàn công tác của TP. Phổ Yên kiểm tra việc vận hành cống số 3 - đê Chã.
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai, TP. Phổ Yên tăng cường kiểm tra các công trình hồ đập, đê điều trong mùa mưa. Trong ảnh: Đoàn công tác của TP. Phổ Yên kiểm tra việc vận hành cống số 3 - đê Chã.

Đó là chủ đề Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2022 diễn ra từ ngày 15 đến 22-5 trong phạm vi cả nước, nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về một xã hội an toàn trước thiên tai để phát triển bền vững.

Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai, Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) đề nghị các sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành trong tỉnh tổ chức chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cụ thể như: Treo pano, băng rôn, khẩu hiệu… với các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ. Cùng với đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh - truyền hình, báo chí địa phương và trang thông tin điện tử, trên mạng xã hội Facebook, Zalo... về chủ đề, mục đích ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai; nhận định tình hình thiên tai năm 2022 và giải pháp phòng tránh.

Ngoài ra, UBND các huyện, thành được yêu cầu chỉ đạo phòng, ban chuyên môn hướng dẫn già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền tới người dân tinh thần trách nhiệm cũng như kỹ năng cộng đồng về phòng, chống thiên tai tại cơ sở.

Khánh Thiện