Cập nhật: Thứ năm 19/05/2022 - 15:58
Gia đình chị Đặng Thị Nhàn, ở xóm Na Chặng, xã Bàn Đạt nuôi bò 3B, cho thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm.
Gia đình chị Đặng Thị Nhàn, ở xóm Na Chặng, xã Bàn Đạt nuôi bò 3B, cho thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm.

Huyện Phú Bình hiện có trên 20.300 con bò thịt (tăng khoảng 2.000 con so với năm 2021). Đến năm 2025, huyện có kế hoạch nhân rộng số lượng bò thịt lên 22.000 con (tương ứng với sản lượng thịt bò hơi đạt trên 3.300 tấn), giá trị sản xuất gần 240 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch trên, các cơ quan chuyên môn của huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn bà con sử dụng giống bò mới, có năng suất cao trong chăn nuôi. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý chất lượng con giống; ứng dụng công nghệ vi sinh trong chế biến, dự trữ thức ăn thô cho vụ đông để chủ động nguồn thức ăn cho bò; sử dụng đệm lót sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi, góp phần giảm ô nhiễm môi trường... Qua đó, từng bước chăn nuôi bò thịt theo hướng trang trại thâm canh, xây dựng và phát triển mô hình bò hàng hóa.

Hiện, vùng chăn nuôi bò thịt của huyện Phú Bình tập trung tại các xã: Bàn Đạt, Đào Xá, Tân Kim, Tân Khánh, Nga My, Thượng Đình...

Vi Vân