Cập nhật: Thứ năm 19/05/2022 - 16:59

Chiều 19-5, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01). Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (ảnh).

Sau 1 năm thực hiện, Kết luận số 01 bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Kết quả thực hiện đã cho thấy tác động, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội; khơi lên tâm huyết, kỷ cương, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sự linh hoạt, thích ứng kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai Kết luận số 01 trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 đã góp phần khắc phục hậu quả đại dịch, ổn định tình hình an ninh, chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”…

Tại Thái Nguyên, cấp ủy các cấp đã tổ chức gần 300 hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm cho gần 60.000 cán bộ, đảng viên. Toàn tỉnh hiện có 655 mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu: Ban Tuyên giáo, đảng bộ các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 01, gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, những vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn; đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu…

Trước đó, tại Hội nghị đã diễn ra sự kiện ra mắt bộ sách “Vang vọng lời non nước” gồm 12 tập do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản. Mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người.

Hoàng Hải