Cập nhật: Thứ ba 24/05/2022 - 17:40

Ngày 24-5, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) TP. Phổ Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 765, trong những năm qua, Ban CHQS TP. Phổ Yên đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc cơ chế chỉ đạo, quản lý điều hành công tác huấn luyện. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện hằng tháng, hằng năm cho các đối tượng. Ban CHQS thành phố đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, thực hành huấn luyện, đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện; tăng cường kiểm tra đột xuất, phúc tra kết quả huấn luyện...

Trong 10 năm qua, Ban CHQS TP. Phổ Yên đã tổ chức quán triệt, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho 12.076 lượt người là lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên; kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm đạt yêu cầu 100%; tham mưu cử 28 cán bộ thuộc đối tượng 2 và 259 đồng chí thuộc đối tượng 3 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; tổ chức 105 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4; quy hoạch được 2 thao trường, xây dựng 1 sở chỉ huy thường xuyên...

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, trong thời gian tới, Ban CHQS TP. Phổ Yên tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ, sát đối tượng, địa bàn tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Đồng thời chú trọng khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu, tư tưởng ngại khó, ngại khổ, bệnh thành tích trong huấn luyện…

Tại Hội nghị, Ban CHQS thành phố đã khen thưởng 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện giai đoạn 2013-2020.

Dương Thịnh (T.X Phổ Yên)