Cập nhật: Thứ ba 24/05/2022 - 18:25

Chiều 24-5, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 10 để thảo luận, cho ý kiến vào một số báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình xin ý kiến Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Đây là phiên họp thứ 2 được UBND tỉnh tổ chức trong tháng 5 này. Dự Phiên họp có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Có 12 nội dung được thảo luận, cho ý kiến tại Phiên họp, đáng chú ý là: Danh mục các dự án thu hồi, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; bổ sung vào quy hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; thông qua Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh, giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn 1 từ 2021-2025)…

Tại Phiên họp, các thành viên UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành đã tham gia, đóng góp, làm rõ những căn cứ pháp lý đối với những nội dung trình. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tham mưu tiếp thu các ý kiến tại Phiên họp để điều chỉnh, bổ sung những nội dung được trình cho phù hợp với các nghị quyết Trung ương mới ban hành, cũng như với các quy hoạch đã được phê duyệt, tương thích với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Phiên họp.

Sau Phiên họp này, các cơ quan, đơn vị tham mưu cần tiếp tục rà soát các số liệu, đảm bảo tính chính xác, trước khi UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Đồng chí giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh gửi Thường trực HĐND tỉnh các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề (dự kiến diễn ra giữa tháng 6) và kỳ họp thường kỳ (dự kiến tháng 7 tới) của HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Người đứng đầu các sở, ngành cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực và nghiêm túc hơn nữa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng công chức, viên chức nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp. Nếu sở, ngành nào thực hiện thiếu nghiêm túc, người đứng đầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm...

Thu Hằng