Cập nhật: Thứ năm 02/06/2022 - 17:52

Ngày 2-6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đại Từ tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục, Y tếCông Thương tỉnh Thái Nguyên (ảnh).

LĐLĐ huyện Đại Từ hiện có 157 công đoàn cơ sở với 5.688 công nhân, viên chức, lao động, phối hợp chỉ đạo 24 công đoàn cơ sở với gần 7.000 công nhân, viên chức, lao động. Trong các đơn vị phối hợp có 3 tổ chức thuộc Công đoàn ngành Giáo dục, 2 tổ chức thuộc Công đoàn ngành Y tế, 3 tổ chức thuộc Công đoàn ngành Công Thương.

Nội dung phối hợp bao gồm: Công tác tuyên truyền giáo dục; tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát triển đoàn viên; kiểm tra, giám sát…

Hoạt động phối hợp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật lao động, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp; phối hợp tổ chức các hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn huyện.

Thu Huyền