Cập nhật: Thứ năm 09/06/2022 - 17:40
Trong 5 tháng đầu năm, Công ty đã sản xuất trên 82.453 tấn gang lò cao, đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất phôi thép.
Trong 5 tháng đầu năm, Công ty đã sản xuất trên 82.453 tấn gang lò cao, đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất phôi thép.

Tính đến hết tháng 5-2022, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã đạt gần 8.342 tỷ đồng doanh thu, bằng 41,4% so với kế hoạch năm, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước trên 143 tỷ đồng, bằng 49,3% so với kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt gần 47 tỷ đồng.

Bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá nguyên liệu đầu vào diễn biến phức tạp..., nhưng trong 5 tháng đầu năm, Công ty đã nỗ lực sản xuất gần 58.000 tấn cốc luyện kim, bằng 44,5% kế hoạch năm; sản xuất trên 361.000 tấn thép cán, bằng 43,3% kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 6.464 tỷ đồng, bằng 46,8% kế hoạch năm, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2021; bảo đảm việc làm ổn định cho 3.662 lao động với mức lương bình quân đạt trên 11,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuân Hải