Cập nhật: Thứ năm 23/06/2022 - 09:53
Người dân tra cứu thông tin thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của UBND xã Nam Hòa.
Người dân tra cứu thông tin thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của UBND xã Nam Hòa.

Nhiều năm nay, xã Nam Hòa được coi là điểm sáng trong thực hiện công tác dân vận chính quyền của huyện Đồng Hỷ. Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, cấp ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác này; góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân.

Trong công tác dân vận chính quyền, việc chú trọng cải cách hành chính được xã Nam Hòa coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, xã còn từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho Bộ phận Một cửa; đồng thời thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức ở Bộ phận Một cửa, nâng cao trách nhiệm, tác phong, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức.

Chị Đinh Thị Thủy, xóm Đoàn Kết, cho biết: Tôi thấy việc làm các thủ tục hành chính ở xã bây giờ rất thuận lợi. Trước đây, để làm hồ sơ liên quan đến một số lĩnh vực, như: Đất đai; chế độ chính sách... người dân thường phải đi lại nhiều lần hoặc làm đi làm lại mất thời gian. Bây giờ, tất cả các quy trình, thủ tục hành chính, giấy tờ hồ sơ, mức phí đều được UBND xã niêm yết công khai và có cán bộ chuyên môn hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình nên người dân không bị mất thời gian đi lại như trước.

Không chỉ chú trọng công tác cải cách hành chính, xã Nam Hòa còn coi trọng công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và công tác tiếp công dân.

Trung bình mỗi năm, xã xây dựng kế hoạch và tổ chức được 2 cuộc đối thoại. Các hội nghị này được tổ chức công khai, dân chủ, khách quan. Những ý kiến phản ánh, kiến nghị tại cuộc họp tiếp xúc, đối thoại cơ bản được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp trao đổi, làm rõ, giải quyết hiệu quả theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm.

Việc tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cũng được thực hiện theo đúng quy định, qua đó kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hòa cho biết: Từ năm 2021 đến nay, Ban Tiếp công dân xã đã tiếp nhận 8 đơn thư liên quan đến đất đai của công dân, không có đơn khiếu nại, tố cáo. Sau khi tiếp nhận, các đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh đã được xã giải quyết, không để đơn thư kéo dài, vượt cấp.

Việc thực hiện quy chế dân chủ cũng là một trong những nét nổi bật trong công tác dân vận chính quyền ở xã Nam Hòa. Thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, tiếp xúc cử tri, các nội dung, như: Cơ chế, chính sách; dự án, công trình đầu tư trên địa bàn; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội... đều được chính quyền địa phương và các xóm thông báo rộng rãi đến người dân. Nhờ vậy, các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các đề án, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền đã nhanh chóng đi vào đời sống của nhân dân.

Điển hình như ở xóm Gốc Thị, để vận động nhân dân hiến đất làm đường nội đồng, xóm đã tổ chức họp dân tuyên truyền về chủ trương và tạo điều kiện để nhân dân bàn bạc, đóng góp ý kiến trên tinh thần dân chủ, cởi mở. Do đó đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của người dân…

Để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thời gian tới, xã Nam Hòa sẽ thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức trong công tác dân vận chính quyền; kịp thời lắng nghe, giải quyết các vẫn đề chưa rõ, chưa đồng thuận để xây dựng niềm tin vững chắc của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; chỉ đạo cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Quỳnh Trang