Cập nhật: Thứ sáu 24/06/2022 - 11:06
Cán bộ Agribank chi nhánh huyện Phú Lương hỗ trợ người dân cài đặt và tạo mã VietQR để thanh toán không dùng tiền mặt.
Cán bộ Agribank chi nhánh huyện Phú Lương hỗ trợ người dân cài đặt và tạo mã VietQR để thanh toán không dùng tiền mặt.

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn huyện Phú Lương, năm 2022, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank) chi nhánh Phú Lương đã xây dựng và triển khai chương trình hành động “Tuổi trẻ với công nghệ 4.0, hướng đến toàn dân sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt”.

Theo đó, Đoàn Thanh niên Agribank chi nhánh Phú Lương đã tổ chức 8 nhóm đến từng hộ kinh doanh ở các khu dân cư và tiểu thương ở các chợ trên địa bàn để tư vấn mở tài khoản, mở thẻ ATM, cài đặt và tạo mã VietQR miễn phí trên ứng dụng Agribank E-mobile Banking, sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện qua tài khoản. Từ đầu năm đến nay, Chi nhánh đã triển khai tư vấn mở 1.978 thẻ ATM, 40 thẻ Lộc Việt, 1.793 khách hàng cài đặt ứng dụng Agribank E-mobile Banking, 360 hộ kinh doanh cài mã VietQR, 155 khách hàng đăng ký thu tự động tiền điện qua tài khoản ngân hàng.

Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên Agribank chi nhánh huyện Phú Lương tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình đến các khu dân cư và chợ trung tâm tại 15 xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng thời tăng cường tuyên truyền về những tiện ích của việc sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt đến đông đảo người dân, doanh nghiệp.

Chi nhánh đặt mục tiêu đến cuối năm 2022 sẽ tư vấn mở mới được 6.500 thẻ ATM, 1.700 thẻ Lộc Việt, 4.650 khách hàng cài  đặt ứng dụng Agribank E-mobile Banking, 1.500 hộ kinh doanh cài mã VietQR, 2.000 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện qua tài khoản ngân hàng.

Phan Trang