Cập nhật: Thứ bẩy 25/06/2022 - 14:51
Thành đoàn, Hội đồng Đội TP. Sông Công tổ chức xem phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thái Nguyên.
Thành đoàn, Hội đồng Đội TP. Sông Công tổ chức xem phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thái Nguyên.

Thành Đoàn Sông Công hiện đang quản lý 31 cơ sở đoàn trực thuộc với trên 4.000 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong những năm qua, ngoài tổ chức các hoạt động, phong trào cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), một nội dung hết sức quan trọng được đơn vị đặc biệt quan tâm đó là triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Thanh niên là lực lượng chủ yếu sử dụng mạng xã hội nên các thế lực thù địch đã ra sức phát tán các bài viết, blog, hình ảnh, video clip bịa đặt, xuyên tạc, vu khống trên các kênh Youtube, Facebook, Telegram... nhằm làm phai nhạt lý tưởng cộng sản; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hòng làm cho ĐVTN mất niềm tin vào Đảng.

Theo đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Ban Chỉ đạo 35, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Sông Công nhận định: Thanh niên là đối tượng chính để các thế lực chống phá tấn công, cho nên phải trang bị cho họ kiến thức và bản lĩnh trước những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

Nhận thức được vấn đề đó, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên TP. Sông Công đã có nhiều giải pháp để đoàn kết, tập hợp thanh niên, tuyên truyền tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Cụ thể: Ban Thường vụ Thành đoàn đã triển khai công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội về Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”; trực tiếp mời các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Công an thành phố tham dự và trao đổi các nội dung.. Đồng thời, triển khai học tập 4 bài lý luận chính trị dành cho ĐVTN.

Giai đoạn 2019-2022, Thành Đoàn Sông Công đã tổ chức 8 lớp tập huấn, 14 cuộc tuyên truyền, trong đó có các nội dung liên quan đến thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhận diện âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, kỹ năng sử dụng mạng xã hội, tuyên truyền phòng, chống các “tà đạo” và các tổ chức tự xưng ở Việt Nam... cho trên 20.000 lượt ĐVTN.; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt về phương pháp, cách thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua việc thành lập nhóm Zalo để trao đổi và kịp thời thông tin liên quan đến hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thành đoàn cũng thường xuyên giữ mối liên hệ với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Chỉ đạo 35 và Công an thành phố để kịp thời nắm bắt những thông tin, định hướng liên quan đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ, ĐVTN. Ban Thường vụ Thành đoàn đã thành lập và duy trì nhóm “35-ĐOÀN” gồm các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức về lý luận chính trị và thực tiễn để tham gia đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch. Từ khi triển khai nhóm "35-ĐOÀN" đến nay, các thành viên đã tham gia báo xấu, đấu tranh với gần 200 tài khoản, bài viết có nội dung xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ...

Trong quá trình thực hiện, Thành Đoàn Sông Công đã xác định lộ trình trong triển khai việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó, định hướng đội ngũ cán bộ ĐVTN tiếp cận với những thông tin từ đơn giản đến phức tạp, như: Tổ chức định hướng cho ĐVTN có những phản hồi, phản bác trên một số trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội đưa những thông tin không đúng về một số vụ việc tại địa phương; thường xuyên giữ mối liên hệ với đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội và ĐVTN trên địa bàn, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt để kịp thời thông tin, định hướng về các vụ việc, các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch để cán bộ ĐVTN hiểu rõ và không tham gia chia sẻ các bài viết, các video, đồng thời tham gia báo cáo các tài khoản có nội dung xuyên tạc, chống phá.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Sông Công Ngô Mạnh Hùng đánh giá: Dưới sự cố vấn chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 thành phố, Thành đoàn đã thực hiện rất tốt và tham gia truyền tải những thông tin chính thống và đấu tranh trực diện nhưng quan điểm sai trái. Đồng thời, ĐVTN cũng tích cực nắm tình hình, dư luận; phối hợp và tham mưu cho cơ quan chức năng kịp thời có biện pháp xử lý. Nhiều cán bộ đoàn trở thành thành viên nòng cốt của lực lượng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với việc tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, Đoàn Thanh niên thành phố đã chỉ đạo cùng với các cơ sở đoàn, hội, đội phát huy hiệu quả trong việc sử dụng mạng xã hội để duy trì các chuyên mục, chuyên trang người tốt việc tốt, thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” với nhiều câu chuyện hay, việc làm ý nghĩa của các tấm gương thanh, thiếu niên tiêu biểu tạo sự lan tỏa trong cộng đồng trên quan điểm "Lấy cái tốt để đấu tranh với cái xấu", từ đó nhân rộng các mô hình, tạo thành phong trào ý nghĩa, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội, tạo sân chơi bổ ích để ĐVTN được rèn luyện, trưởng thành. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, đã có trên 5.000 tin, bài thực hiện qua các chuyên trang của Facebook của Đoàn Thanh niên thành phố: thanhniensongcong; thieunhisongcong và các chuyên trang tại các cơ sở đoàn, đội trực thuộc.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Thành đoàn Sông Công: Trong thời gian tới, Thành đoàn tiếp tục trang bị kiến thức, nâng cao “khả năng miễn dịch”, tăng cường “sức đề kháng” trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch cho các ĐVTN trên địa bàn. Đồng thời, chúng tôi coi đây là nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của đông đảo thanh, thiếu nhi toàn thành phố; khai thác triệt để những yếu tố tích cực trong việc sử dụng mạng xã hội gắn với đảm bảo an ninh mạng, nâng cao năng lực trong tham gia chuyển đổi số đối với cán bộ, ĐVTN.

Quỳnh Mai