Cập nhật: Thứ bẩy 25/06/2022 - 15:32
Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại xã Tràng Xá (Võ Nhai).
Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại xã Tràng Xá (Võ Nhai).

Giám sát là một trong những chức năng quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ). Phát huy vai trò của mình trước cử tri và Nhân dân, trong những năm qua, hoạt động này đã được MTTQ các cấp chú trọng thực hiện. Thực tế cho thấy, qua hoạt động giám sát, tổ chức Mặt trận đã phát hiện một số sai sót, tồn tại khi thực hiện các chủ trương, chính sách và kịp thời kiến nghị để các đơn vị, cơ quan liên quan kịp thời điều chỉnh, sửa chữa.

Để phát huy tốt vai trò giám sát, hằng năm, thông qua việc nắm bắt tình hình dư luận, MTTQ và các tổ chức thành viên bàn bạc, lựa chọn những vấn đề được nhân dân quan tâm để xây dựng kế hoạch giám sát. Trong giai đoạn 2013-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức giám sát 19 chuyên đề tại 177 cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức đoàn giám sát trực tiếp tại 67 đơn vị, giám sát gián tiếp thông qua báo cáo đối với 110 đơn vị. Nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm, như: Việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; thực hiện quy định của pháp luật về an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước phục vụ mục đích sinh hoạt cho người dân; thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân…

Cùng với hoạt động giám sát của cấp tỉnh, Ủy ban MTTQ cấp huyện cũng đã tổ chức giám sát 134 chuyên đề, MTTQ cấp xã tổ chức giám sát 1.351 chuyên đề. Ngoài ra, ban thanh tra nhân dân tổ chức giám sát 3.221 cuộc, ban giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức giám sát 4.269 công trình.

Đồng chí Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chia sẻ: Hoạt động giám sát hiện nay luôn có sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương. Nhiều nội dung bất cập về cơ chế, chính sách trong thực tiễn đã được đoàn giám sát của MTTQ chỉ ra, góp phần giúp các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực thi đầy đủ, được nhân dân đánh giá cao.

Đơn cử như việc giám sát thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước phục vụ mục đích sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh. Sau khi Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh khảo sát thực tế tại một số sở, ngành, đơn vị và tìm hiểu thực địa đã phát hiện còn tình trạng nước thải chưa qua xử lý xả thẳng vào hồ Núi Cốc gây ô nhiễm nguồn nước. Trong khi các cơ quan hữu quan lại chưa có phương án dự phòng thay thế trong tình huống nguồn nước đang khai thác xảy ra sự cố không thể sử dụng. Từ bất cập nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm có giải pháp quản lý chặt chẽ nguồn nước, đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân.

Hoặc như việc giám sát thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện, đoàn giám sát đã phát hiện người đứng đầu một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện đầy đủ các ngày tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật tiếp công dân; việc xử lý và giải quyết đơn thư chưa đảm bảo đúng thời gian quy định… Từ tồn tại này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban tiếp công dân tỉnh tiến hành việc kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, giải quyết các vụ việc đã được lãnh đạo UBND tỉnh kết luận tại các buổi tiếp công dân và thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng…

Từ những kết quả thực tiễn, có thể thấy, thông qua hoạt động giám sát, MTTQ các cấp thể hiện rõ vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Qua đây cũng giúp cán bộ, công chức, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Để hoạt động giám sát tiếp tục phát huy hiệu quả, MTTQ các cấp đang tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, đặc biệt nâng cao chất lượng hoạt động của các ban thanh tra, ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Sơn Lâm