Cập nhật: Thứ hai 04/07/2022 - 09:29

Bộ Giao thông - Vận tải vừa đề xuất Chính phủ phân cấp cho UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý.

Đề xuất trên được Bộ Giao thông - Vận tải đưa ra tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22-4-2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Cụ thể, Bộ Giao thông - Vận tải phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý; thỏa thuận phương án tổ chức giao thông với UBND cấp tỉnh trong trường hợp đường cao tốc do địa phương đầu tư xây dựng kết nối với đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông - Vận tải.

UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý; thỏa thuận phương án tổ chức giao thông trong trường hợp đường cao tốc của Bộ Giao thông - Vận tải hoặc của địa phương khác đầu tư xây dựng kết nối với đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình...


Theo hanoimoi.com.vn