Cập nhật: Thứ tư 03/08/2022 - 17:22
Trường Tiểu học số 2 Minh Lập (Đồng Hỷ) tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp để công nhận lại trường chuẩn vào dịp cuối năm 2022.
Trường Tiểu học số 2 Minh Lập (Đồng Hỷ) tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp để công nhận lại trường chuẩn vào dịp cuối năm 2022.

Thực hiện Đề án xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn Quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với UBND tỉnh xây dựng cơ chế thu hút đầu tư cho giáo dục, bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

Riêng năm học 2021-2022, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng mới 705 phòng học, phòng chức năng và sửa chữa 591 phòng học, phòng chức năng, với tổng kinh phí thực hiện trên 183 tỷ đồng. Đến hết năm học, Thái Nguyên có 37 trường ngoài công lập, tăng 2 trường so với năm học 2020-2021.

Hiện nay, Thái Nguyên đã hoàn thành các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú theo hướng hiện đại, đạt chuẩn quốc gia. Hiện toàn tỉnh có 6 trường phổ thông dân tộc nội trú (5 trường THCS và 1 trường THPT); 10 trường phổ thông dân tộc bán trú (cấp tiểu học có 2 trường, cấp THCS 8 trường), đảm bảo tỷ lệ 8% học sinh người dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được các địa phương quan tâm chỉ đạo, đầu tư hiệu quả. Riêng năm học 2021-2022, Thái Nguyên đã công nhận được 32 trường mầm non, 41 trường tiểu học, 30 trường THCS và 2 trường THPT đạt chuẩn Quốc gia.

Đến nay, toàn tỉnh có 600/686 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 87,46% (tăng 2,23% so với cùng kỳ năm học 2020-2021).

Hằng Nga