Cập nhật: Thứ năm 04/08/2022 - 18:06

Chiều 4-8, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh, dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ TP. Thái Nguyên năm 2022 (ảnh).

Đoàn kiểm tra nghe đại diện lãnh đạo TP. Thái Nguyên báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập và kiểm tra thực tế việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập; công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện cho diễn tập; kiểm tra các khu vực diễn tập (căn cứ chiến đấu, khu vực thực binh…), phương án, kế hoạch thực binh, bố trí lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập…

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe đánh giá của các đơn vị, sở, ngành liên quan, đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ TP. Thái Nguyên, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, sở, ngành, đồng chí yêu cầu TP. Thái Nguyên tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp, nhất là việc bổ sung, hoàn thiện để các văn bản đảm bảo chặt chẽ, khoa học; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình diễn tập; các cơ quan liên quan của tỉnh tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ TP. Thái Nguyên để công tác luyện tập cũng như diễn tập Khu vực phòng thủ đảm bảo an toàn tuyệt đối… 

Chung An