Cập nhật: Thứ sáu 05/08/2022 - 15:11

Ngày 5-8, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài chủ trì Hội nghị triển khai “Trang cộng đồng” (fanpage) bằng hình thức trực tuyến, kết nối với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Thái Nguyên có đại diện Ban Thường trực, chuyên viên Ủy ban MTTQ tỉnh; cán bộ phụ trách “Trang cộng đồng” (fanpage) của Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố (ảnh).

Tại Hội nghị, các đại biểu được tập huấn về kỹ năng thành lập, vận hành “Trang cộng đồng” (fanpage); kỹ năng biên tập tin, bài, cách đăng bài lên trang và cách thức quản trị hệ thống thông tin trên fanpage. Hội nghị cũng tập trung thảo luận về quy chế thông tin, tuyên truyền trong hệ thống fanpage của MTTQ Việt Nam các cấp và nội dung liên quan, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kết nối, vận hành.

Từ tháng 11-2021 đến nay, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triển khai xây dựng hệ thống “Trang cộng đồng” (fanpage Facebook) của MTTQ các cấp và đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, 63/63 tỉnh, thành phố đã xây dựng, vận hành trang fanpage MTTQ cấp tỉnh; 77,8% đơn vị thành lập fanpage MTTQ cấp huyện; 54,5% đơn vị thành lập fanpage MTTQ cấp xã. 

Việc triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ các cấp sẽ góp phần kết nối, lan tỏa mạnh mẽ kết quả cũng như hình ảnh hoạt động của MTTQ Việt Nam trong toàn hệ thống và đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước, góp phần thiết thực đổi mới nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động tổ chức Mặt trận.

Do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đề nghị 100% Mặt trận cấp tỉnh, thành phố ban hành Hướng dẫn chỉ đạo Mặt trận cấp huyện xây dựng, hoàn thiện công tác quản lý, vận hành "Trang cộng đồng"; đề nghị 100% Mặt trận cấp quận, huyện thành lập "Trang cộng đồng"; phấn đấu 80% Mặt trận cấp xã, phường thành lập "Trang cộng đồng".

Ngay sau Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ủy ban MTTQ cấp huyện, thành phố; Ủy ban MTTQ cấp xã xây dựng, vận hành “Trang cộng đồng” (fanpage).

Sơn Lâm