Cập nhật: Thứ sáu 05/08/2022 - 15:20
Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên.
Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên.

Ngày 5-8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình giai đoạn 2021-2025. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên và một số tỉnh, thành tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội; các sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh dự tại điểm cầu Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được triển khai cơ chế, chính sách và định hướng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đến năm 2025, cả nước đặt mục tiêu phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có khoảng 40% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Ngoài ra, cả nước phấn đấu có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và ít nhất 20% trong số đó được công nhận là huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu.

Đối với Thái Nguyên, toàn tỉnh hiện có 109/137 xã (bao gồm 9 xã đã lên phường) đạt chuẩn NTM, chiếm 79,5%; trong đó, có 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 63 xóm đạt xóm NTM kiểu mẫu; 3 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,87 tiêu chí/xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tại các địa phương; những  khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 ngoài việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, còn đặc biệt chú trọng đến phát triển kinh tế, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn bản sắc nông thôn. Vì vậy, các địa phương cần thay đổi cách tiếp cận Chương trình với tư duy mới, xây dựng NTM phát triển hài hòa, thân thiện với môi trường thiên nhiên, với không gian làng quê nông thôn.

Bên cạnh đó, ngoài nguồn vốn Trung ương, các địa phương cần lồng ghép nguồn vốn địa phương và huy động mọi nguồn lực, kêu gọi vốn xã hội hóa để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng NTM…

Lương Hạnh