Cập nhật: Thứ sáu 05/08/2022 - 18:14

Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo ("Công ty Núi Pháo") thông báo về việc đấu giá hàng hóa với những thông tin như sau:

TNĐT