Cập nhật: Thứ năm 22/09/2022 - 17:14
Khung cảnh nông thôn ở xã Lam Vỹ. Ảnh: dinhhoa.thainguyen.gov.vn
Khung cảnh nông thôn ở xã Lam Vỹ. Ảnh: dinhhoa.thainguyen.gov.vn

Việc một huyện miền núi còn nhiều khó khăn như Định Hóa mạnh dạn đăng ký, phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) vào năm 2023 đã cho thấy quyết tâm chính trị không chỉ của huyện mà của cả tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, trước cả “núi” công việc ngổn ngang, khó khăn còn không ít, tiến độ thực hiện một số tiêu chí còn chậm, nguồn lực hỗ trợ còn khiêm tốn…, tỉnh Thái Nguyên đang quyết liệt chỉ đạo để có thể đưa Định Hóa về đích đúng hẹn.

Theo báo cáo mới nhất, đến nay Định Hóa đã đạt 19/39 chỉ tiêu và 2/9 tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025. Vẫn còn  20/39 chỉ tiêu thuộc 7 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch, giao thông, điện, y tế - văn hoá - giáo dục, kinh tế, môi trường, hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công. 5 xã đăng ký về đích NTM năm 2022 mới chỉ đạt từ 12 đến 14 tiêu chí/xã. Như vậy có thể thấy, khối lượng công việc của huyện còn rất lớn, cần hoàn thành nhiều chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng NTM.

Trước thực tế này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã gấp rút chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu lớn đề ra. Mới đây, trực tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã chủ trì cuộc làm việc với các đơn vị tài trợ để đôn đốc, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng NTM của Định Hóa.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Định Hóa và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời khẳng định, xây dựng NTM ở Định Hóa là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Tỉnh đặt quyết tâm rất cao để hoàn thành mục tiêu đề ra đúng tiến độ.

Trước đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng cũng đã chỉ đạo các sở, ngành và huyện Định Hóa kiểm điểm tiến độ xây dựng NTM của huyện. Đồng chí yêu cầu, các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023 và đơn vị liên quan lồng ghép các chương trình, dự án của ngành trong việc thực hiện các tiêu chí NTM của huyện. Đặc biệt là quan tâm xây dựng đài truyền thanh cấp xã; hỗ trợ trang thiết bị văn hóa, thể thao cấp xã, xóm; thực hiện giảm nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều; cải tạo khu xử lý rác thải rắn, hỗ trợ các trang thiết bị thu gom rác… Hướng dẫn huyện xây dựng hồ sơ thẩm định đối với các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, hồ sơ thẩm tra huyện đạt chuẩn NTM theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Với huyện Định Hóa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương phân bổ, triển khai giải ngân các nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn hỗ trợ từ các bộ, ngành, doanh nghiệp; đảm bảo việc sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh xã hội hóa, khai thác tối đa, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng NTM. Huy động nguồn đóng góp của người dân bằng tiền, hiện vật hoặc ngày công lao động, huy động các doanh nghiệp, tổ chức tham gia đóng góp trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch.

Cùng với đó, huyện cần xây dựng kế hoạch, phát động phong trào và triển khai ngay các tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân; đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng, bảo tồn, phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa các dân tộc trên địa bàn…

Hy vọng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, đơn vị liên quan và sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, mục tiêu về đích NTM của huyện Định Hóa vào năm 2023 sẽ hoàn thành đúng hẹn, đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Nguyễn San