Cập nhật: Thứ năm 22/09/2022 - 17:20

Tọa lạc giữa trung tâm TP. Thái Nguyên, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - 1 trong 4 bảo tàng quốc gia của nước ta, là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc nói chung và di sản văn hóa dân tộc Dao nói riêng. Hiện nay, Bảo tàng đang lưu giữ, trưng bày hơn 4.000 đơn vị hiện vật thể khối và gần 600 tài liệu, phim ảnh về văn hóa dân tộc Dao trên địa bàn cả nước. Đây chính là minh chứng cho sức sống, giá trị di sản văn hóa của dân tộc Dao trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

 

Quốc Tuân