Cập nhật: Thứ bẩy 11/07/2009 - 08:36

Thị xã Sông Công nằm ở phía Nam tỉnh Thái Nguyên, là đơn vị hành chính mới ra đời vào năm 1985, xuất phát từ yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

 

Nhân dân Thị xã Sông Công luôn tự hào với truyền thống lịch sử vẻ vang của mình. Trong các cuộc kháng chiến chống sự xâm lược của phong kiến phương Bắc trước đây đều có sự tham gia tích cực của nhân dân Thị xã Sông Công. Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta nhân dân thị xã đã  tích cực hưởng ứng cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế năm 1886 và khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917.

 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, thực dân Pháp cho lập nhà tù và căng ở nhiều nơi (Camp: trại), tại thị xã Sông Công chúng lập Căng Bá Vân tại trung tâm xã Bình Sơn, trong căng chúng giam 200 tù chính trị. Tại Căng Bá Vân, ngày 21/8/1944 chi bộ trong căng đã tổ chức cho 8 đảng viên vượt ngục tỏa đi bổ sung cho phong trào cách mạng ở nhiều nơi. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, gần 400 con em đồng bào các dân tộc Thị xã Sông Công đã lên đường nhập ngũ, trong đó gần 40 người đã hy sinh.

 

Sau khi hòa bình lập lại (1954) nhân dân xã Bá Xuyên, Cải Đan tiếp tục hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế. Trong thời gian Mỹ bắn phá miền Bắc nhân dân Thị xã Sông công vừa sản xuất vừa chiến đấu phục vụ chiến đấu hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước, làm tròn vai trò hậu phương bảo đảm thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Trên 1.000 con em nhân dân Sông Công đã lên đường đánh Mỹ..

 

Trong lĩnh vực kinh tế, Sông công là thị xã trẻ với nhiều tiềm năng thu hút các nhà đầu tư. Với các khu công nghiệp tập trung lớn, nhỏ thị xã Sông Công đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn Thái Nguyên và đóng góp không nhỏ vào ngân sách của tỉnh. 

TNĐT (b/s)