Quân khu 1 ra quân huấn luyện năm 2023
Hồng Tâm - Lăng Khoa 13:06, 28/02/2023