Tin tức 24h ngày 3/7/2024: Thái Nguyên được định hướng lên thành phố trực thuộc Trung ương

18:30, 03/07/2024