Giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em miền núi

Thu Nga 15:54, 02/12/2022

Ngày 2-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2021-2025, thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự án 8 là một trong 10 dự án thành phần của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được triển khai tại 51 tỉnh. Dự án nhằm đẩy mạnh, chăm lo cho các đối tượng yếu thế là phụ nữ và trẻ em, thúc đẩy quyền, trao cơ hội cho họ vươn lên, khẳng định vai trò chủ thể trong tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. 

Tại Thái Nguyên, Dự án sẽ được thực hiện tại 6 huyện: Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ và Phú Bình. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn triển khai hoạt động của Dự án; triển khai chỉ đạo điểm các mô hình, hoạt động can thiệp; chia sẻ, cập nhật những vướng mắc trong triển khai thực hiện tại địa phương. Đồng thời thảo luận các giải pháp phối hợp triển khai Dự án; trao đổi, giải đáp các vấn đề của Dự án; phân tích giới và lồng ghép giới trong xây dựng chính sách.

* Cùng ngày, Hội LHPN tỉnh cũng đã tổ chức khai giảng 2 lớp tập huấn: Hướng dẫn thành lập, quản lý và vận hành tổ truyền thông tại cộng đồng, lớp kỹ năng truyền thông và phương pháp viết tin, bài truyền thông cho cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh, cán bộ chuyên trách, báo cáo viên Hội LHPN huyện tham gia thực hiện Dự án.