[Infographic] Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc: 30 năm nhìn lại

Theo NDĐT 17:22, 02/12/2022

Trải qua 3 thập kỷ, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng, đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực.