Samsung Thái Nguyên: Ra mắt mô hình ký túc xá tự quản, an toàn

Đình Quỳnh (Phổ Yên) 13:04, 14/04/2023

Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP. Phổ Yên vừa phối hợp với Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên tổ chức ra mắt mô hình “Ký túc xá tự quản, an toàn về an ninh trật tự” - ANTT.

 

Theo đó, mô hình có 1 trưởng ban điều hành, 18 tổ trưởng, 108 thành viên; hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, theo cơ chế Giám đốc chỉ đạo, Ban Quản lý ký túc xá điều hành, các tổ chức, đoàn thể phối hợp, lực lượng bảo vệ làm nòng cốt, cán bộ, công nhân viên, người lao động ở tại ký túc xá phối hợp thực hiện, tuân thủ quy định của pháp luật; tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Công ty về công tác đảm bảo ANTT trong khu ký túc xá.

Tổ tự quản có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện kế hoạch bảo vệ ANTT; đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng.