Võ Nhai: Phát huy tinh thần đổi mới, đoàn kết, tạo dấu ấn nổi bật sau nửa nhiệm kỳ
.

Võ Nhai: Phát huy tinh thần đổi mới, đoàn kết, tạo dấu ấn nổi bật sau nửa nhiệm kỳ

TNĐT 11:44, 05/10/2023
 

Với sự chủ động, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, khát vọng phát triển cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huyện Võ Nhai đã nỗ lực vượt khó, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Nhân dịp sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, phóng viên Báo Thái Nguyên phỏng vấn đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai. 

 

P.V: Võ Nhai đã đi qua nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí hãy khái quát những kết quả nổi bật của huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay?

Đồng chí Hà Thị Bích Hồng: Một nửa chặng đường của nhiệm kỳ đã đi qua, đến nay huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra.

 
 

Bên cạnh đó, 3 đề án lớn của nhiệm kỳ là: Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển nông, lâm nghiệp huyện và Đề án phát triển du lịch huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, được tập trung triển khai, thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ huyện vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp đã trở thành điểm sáng khi trên địa bàn huyện dần hình thành các vùng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, giúp người dân có cuộc sống khấm khá hơn và từng bước làm giàu từ mảnh đất của mình.

 

Trong lĩnh vực du lịch, huyện Võ Nhai được coi là một vùng đất không thể bỏ qua khi đến thăm Thái Nguyên với các sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, hấp dẫn, mang đậm bản sắc dân tộc, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

 

3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là những nguồn lực quan trọng, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân.

 

Bên cạnh đó, công tác giáo dục, y tế, lao động việc làm, công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm. Công tác chuyển đổi số được thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

P.V: Đồng chí có thể chia sẻ một số kinh nghiệm của huyện trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết?

Đồng chí Hà Thị Bích Hồng:  Kinh nghiệm của Võ Nhai trước hết là tận dụng các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, của tỉnh để phát kinh tế - xã hội, nhất là thông qua việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ, hướng dẫn của các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ.

Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, kế thừa và phát huy có hiệu quả những kết quả của nhiệm kỳ trước; luôn xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp và du lịch để tạo tiền đề, động lực cho huyện.

Đặc biệt là luôn phát huy quyền làm chủ của nhân dân để tạo sự đồng thuận; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa vi phạm; xử lý kiên quyết, nghiêm minh, kịp thời sai phạm.

Chú trọng hoạt động đối thoại giữa cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy với nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn thực tiễn đặt ra. Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp.

 

P.V: Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đồng chí, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội gặp những khó khăn, trở ngại gì?

Đồng chí Hà Thị Bích Hồng: Ảnh hưởng của những khó khăn, biến động của tình hình kinh tế thế giới, trong nước, giá nhiên liệu, vật tư đầu vào cho sản xuất tăng cao, không ổn định; dịch COVID-19 bùng phát và lây lan trên diện rộng; các loại dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng diễn biến phức tạp... đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện.

 

Hơn nữa, Võ Nhai là huyện vùng cao duy nhất của tỉnh, có điều kiện tự nhiên, địa hình chủ yếu là đồi núi đá, giao thông khó khăn; dân cư phân bổ không tập trung, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 72%, trình độ dân trí một số nơi còn thấp. Các xã khu vực phía Bắc của huyện nằm trong vùng CT-229, rất khó khăn trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các nguồn lực đầu tư hạn chế...

P.V: Với mục tiêu xây dựng huyện Võ Nhai phát triển bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, đồng chí hãy cho biết những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới?

Đồng chí Hà Thị Bích Hồng:  Phát huy truyền thống đoàn kết, khát vọng phát triển, Đảng bộ huyện Võ Nhai xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các định hướng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra.

 

Về kinh tế: Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại các ngành kinh tế bảo đảm thực chất, hiệu quả; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nông, lâm nghiệp và Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

 
 
 

Về văn hóa, xã hội: Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức.

Đồng thời tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống các loại tội phạm và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị.

 

Với sự đồng thuận, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và toàn quân trong huyện, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp, ngành, chúng tôi tin Võ Nhai sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Xin cảm ơn đồng chí!

 

 


Từ khóa:

Bí thư Huyện ủy Võ Nhai

tinh thần đổi mới

đoàn kết

tạo dấu ấn

nửa nhiệm kỳ


Xem thêm bình luận