Doanh nghiệp chủ động bắt nhịp công nghệ số

Chung An 14:56, 09/07/2024

Trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của mỗi doanh nghiệp (DN). Nhận thức điều này, nhiều hội viên của Hiệp hội DN TP. Thái Nguyên đã kịp thời ứng dụng vào quá trình sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường...