Đảng bộ Công ty CP Thương mại Thái Hưng: Tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra

Q.P 18:57, 29/12/2022

Ngày 29-12, Đảng bộ Công ty CP Thương mại Thái Hưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Đảng bộ Công ty CP Thương mại Thái Hưng hiện có 105 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ. Năm 2022, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua, vừa bảo đảm chống dịch COVID-19 vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. 

Kết quả, các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty đều được thực hiện đạt và vượt kế hoạch, cụ thể như: Tổng doanh thu ước đạt 16.600 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước 137 tỷ đồng, bằng 399% so với năm 2021…

Tại hội nghị, Đảng bộ Công ty khen thưởng 1 chi bộ và 21 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
Tại hội nghị, Đảng bộ Công ty khen thưởng 1 chi bộ và 21 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đảng bộ Công ty đã phối hợp với chuyên môn kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng. Đảng bộ cũng đã tập trung chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025; triển khai cho 100% đảng viên cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”...

Qua đánh giá, xếp loại năm 2022, Đảng bộ Công ty có 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 6 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 21 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách đạo đức, lối sống hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ Công ty được Thành ủy Thái Nguyên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Năm 2023, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; chăm lo, bảo đảm các chế độ, chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu 17.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 130-150 tỷ đồng…

* Cũng trong ngày 29 và 30-12, Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP. Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.


Từ khóa:

Thái Hưng

Đảng bộ

lãnh đạo