Nâng cao chất lượng các đề tài, giải pháp khoa học - công nghệ

Thu Nga 14:28, 19/09/2023

Ngày 19-9, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên (VIMICO) tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng các đề tài/giải pháp tham gia Giải thưởng khoa học - công nghệ và Hội thi sáng tạo kỹ thuật”.

Các đại biểu tham dự chương trình tọa đàm.
Các đại biểu tham dự chương trình tọa đàm.

Tại Thái Nguyên, hàng năm, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đều tuyển chọn, đề xuất các công trình, giải pháp kỹ thuật tham gia Giải thưởng sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam và Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Quốc gia.

Tính đến nay đã có 600 công trình, giải pháp công nghệ tham dự hội thi cấp tỉnh. Nhiều công trình sáng tạo, giải pháp kỹ thuật đã được áp dụng có hiệu quả vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại chương trình tọa đàm, các đại biểu đã tập trung tham luận xoay quanh một số nội dung: Các giải pháp nâng cao chất lượng đề tài, giải pháp tham gia Giải thưởng khoa học - công nghệ và Hội thi sáng tạo kỹ thuật; giải pháp nâng cao hiệu quả và thành tích tham gia Giải thưởng khoa học - công nghệ, Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Quốc gia...

Tất cả ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Ban Tổ chức tập hợp, xem xét để áp dụng cho giai đoạn 2023-2024 và thời gian tiếp theo.