Phú Bình: Phát triển các mô hình kinh tế tập thể

Nguyễn Chi (Phú Bình) 15:18, 29/11/2022

Nhằm xây dựng các mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, đồng thời vận động, hỗ trợ nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, năm 2022, Hội Nông dân huyện Phú Bình đã thành lập mới 3 hợp tác xã (HTX) và 4 tổ hợp tác (THT), tổ hội nghề nghiệp (THNN), thu hút 110 hội viên tham gia.

Thành viên HTX gà đồi Đồng Thịnh, xã Tân Khánh, chăm sóc đàn gà. Ảnh: T.L
Thành viên HTX gà đồi Đồng Thịnh, xã Tân Khánh, chăm sóc đàn gà. Ảnh: T.L

Các HTX được thành lập mới gồm: HTX nông nghiệp Vạn Xuân, xã Tân Kim; HTX chăn nuôi bò và dịch vụ sản xuất nông nghiệp Nga My; HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Minh Hòa, xã Thanh Ninh). Các THT, THNN được thành lập mới trong năm 2022 gồm: THT nuôi thủy sản xóm Bình Định, xã Kha Sơn; THNN chăn nuôi bò xóm Trầm Hương, xã Hà Châu; THNN nuôi ong mật xóm Suối Lửa, xã Tân Thành; THNN nuôi ong mật tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Hương Sơn. Hiện nay, các mô hình trên đều phát triển tốt, sản phẩm được thị trường đón nhận và mang lại giá trị ngày càng cao.

Như vậy, đến nay Hội Nông dân huyện Phú Bình đang quản lý 23 HTX, 18 THT và 8 THNN, với trên 770 hội viên tham gia.

Việc thành lập các mô hình kinh tế tập thể nhằm tập hợp, thu hút hội viên nông dân có cùng sở thích, lĩnh vực sản xuất để cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật; giảm giá thành đầu vào và tăng sự liên kết giữa các hộ sản xuất để hình thành vùng hàng hoá tập trung. Đây là hướng đi đang được địa phương khuyến khích nhằm phát triển nông nghiệp một cách bền vững.