TP. Phổ Yên: 1.500 hội viên nghèo được hỗ trợ phát triển kinh tế

Hoàng Cường 18:35, 29/11/2022

Ngày 29-11, Hội Nông dân TP. Phổ Yên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2022”. 

 

Hưởng ứng phong trào "Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", trong giai đoạn 2019-2022, các cấp Hội Nông dân TP. Phổ Yên đã phối hợp với cơ quan chuyên môn hỗ trợ trên 6.900 hộ nông dân vay vốn phát triển kinh tế; triển khai 19 lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuậ và các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo chuỗi giá trị, theo tiêu chuẩn VietGAP; phối hợp thực hiện Chương trình mỗi xã, phường 1 sản phẩm (OCOP)...

Qua triển khai thực hiện phong trào, mỗi năm, Hội Nông dân TP. Phổ Yên có trên 16.000 hộ nông dân đăng ký danh hiệu các cấp, trong đó 53% đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 1.500 hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về vốn, vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm...

Thời gian tới, Hội Nông dân TP. Phổ Yên tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên đẩy mạnh phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng; phấn đấu có từ 70% số hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân SXKDG các cấp; xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế, mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị...

Nhân dịp này, 5 tập thể và 45 cá nhân được TP. Phổ Yên tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2022" (ảnh).


Từ khóa:

hội viên

nông dân