Phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân

Nhị Hà 11:54, 14/02/2023

Sáng 14-2, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Theo thông tin tại Hội nghị, trong năm 2022, công tác quốc phòng ở các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã được triển khai hiệu quả và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng; công tác giáo dục quốc phòng - an ninh có nhiều đổi mới; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với nhiệm vụ quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với công tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại; thực lực, tiềm lực, thế trận quốc phòng trong khu vực phòng thủ được tăng cường… Từ đó góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong cả nước.

Đối với Thái Nguyên, tỉnh đã triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác quốc phòng địa phương và quản lý Nhà nước về quốc phòng. Bộ CHQS tỉnh vinh dự năm thứ 5 liên tục được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn quân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương năm 2023. Trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; chủ động, nhạy bén nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo chính xác những vấn đề chiến lược tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ...

Cùng với đó, thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh; huy động hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân; tiếp tục củng cố, xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng toàn dân và nâng cao hiệu quả hoạt động phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp…