Trên thao trường bộ đội phòng hóa

Theo QĐND 15:32, 15/04/2023

Thường xuyên tiếp xúc với các loại khí độc hại, sự cố hóa học, phóng xạ... nên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra đối với bộ đội phòng hóa là phải thực hiện nghiêm quy tắc an toàn khi xử lý các tình huống và độ chính xác cao trong từng khoa mục huấn luyện.

Chứng kiến buổi huấn luyện chuyên ngành ở Tiểu đoàn Phòng hóa 893 (Bộ Tham mưu Quân khu 9), chúng tôi mới thấy hết được tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập” của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Mặc khí tài phòng da ngoài khu nhiễm.
Thực hành trinh sát khu vực bị nhiễm độc.
Chạy 3.000m với khí tài để rèn luyện sức bền.
Tiêu tẩy cầu phà, bến vượt trong diễn tập.
Thực hành tiêu tẩy vũ khí trang bị kỹ thuật.
Thực hành thả khói xe KH-01.