Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên vững mạnh toàn diện

Hải Hằng - Hoàng Hưng 16:08, 08/07/2024