10 thành tựu và sự kiện nổi bật của TP. Thái Nguyên

Chung An (Biên soạn) 13:52, 20/01/2023

2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Thái Nguyên lần thứ XVIII. Trong năm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc TP. Thái Nguyên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và đạt nhiều kết quả quan trọng trong tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa -  xã hội, quốc phòng, an ninh.

Báo Thái Nguyên điểm 10 sự kiện nổi bật của TP. Thái Nguyên trong năm 2022.

Các dự án trọng điểm góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại. Trong ảnh: Công trình nút giao khác cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc. Ảnh: T.L

1. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

2022 là năm Đảng bộ TP. Thái Nguyên có sự thay đổi lớn về công tác cán bộ. Song với quan điểm đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp điều hành, công tác xây dựng Ðảng tiếp tục được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác dân vận được triển khai có hiệu quả, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Hoạt động tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố được thực hiện nghiêm túc. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng sự đồng thuận trong xã hội.

Kết thúc năm 2022, toàn Đảng bộ đã kết nạp 418 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 27.793. Trong đó có 24.383 đảng viên đủ điều kiện đã cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt tỷ lệ 100%, đứng đầu trong toàn tỉnh.

2.  BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TU VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Giai đoạn 2016-2020, TP. Thái Nguyên đã có sự phát triển vượt bậc, góp phần nâng cao vị thế của thành phố trong Cụm đô thị vùng Đông Bắc và Hiệp hội các đô thị Việt Nam. Đó chính là kết quả ấn tượng về việc thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhìn nhận, đánh giá và ban hành Nghị quyết chuyên đề số 06 về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây tiếp tục là tiền đề, là cơ hội để Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tập trung lãnh đạo, quyết tâm xây dựng TP. Thái Nguyên là đô thị văn minh, hiện đại, phát triển xanh, bền vững; có vai trò kết nối giữa vùng Thủ đô Hà Nội và vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; có hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; người dân có mức sống cao...

3. NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ

Năm 2022, hoạt động của HĐND, UBND TP. Thái Nguyên tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, quyết định các nội dung đúng pháp luật được cử tri đánh giá cao. 32 nghị quyết quan trọng được HĐND ban hành trong năm đã sát với thực tiễn, phù hợp với yêu cầu phát triển của TP. Thái Nguyên.

Địa phương cũng kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo UBND thành phố để bảo đảm bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Công tác giám sát, khảo sát được tăng cường có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm. UBND TP. Thái Nguyên đã đoàn kết, thống nhất, tập trung chỉ đạo đồng bộ và đề ra nhiều giải pháp quyết liệt để điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế của TP. Thái Nguyên đang phục hồi và phát triển sau dịch COVID-19.

4. KINH TẾ PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG

Với nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác điều hành của lãnh đạo TP. Thái Nguyên, năm 2022, tổng giá trị sản xuất của các ngành chủ yếu trên địa bàn ước đạt trên 63.000 tỷ đồng, tăng trên 13% so với năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 40.570 tỷ đồng, tăng trên 13%. Thu ngân sách Nhà nước đạt 2.646 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong điều kiện vô cùng khó khăn, thành phố vẫn nỗ lực hoàn thành các khoản thu thuế, phí với kết quả 1.447,6 tỷ đồng, vượt trên 33% kế hoạch. Giá trị sản phẩm/1ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt gần 155 triệu đồng, tăng 6 triệu đồng/ha so với cùng kỳ. Giá trị sản phẩm trên 1ha chè đạt 850 triệu đồng/năm...

Thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường việc bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương gắn với du lịch cộng đồng. Kết thúc năm 2022, TP. Thái Nguyên có 1 địa phương là xã Tân Cương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và được đoàn thẩm định của tỉnh đánh giá cao.

5. TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Năm 2022, TP. Thái Nguyên đã chỉ đạo và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ ba); các hoạt động trước, trong chương trình kỷ niệm.

Đặc biệt, lần đầu tiên tổ chức thành công chương trình nghệ thuật đường phố “Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng Mười” với sự tham gia của trên 500 diễn viên, nghệ sĩ, nghệ nhân của 16 đoàn nghệ thuật trong cả nước với quy mô hoành tráng, mang đậm phong cách lễ hội, âm nhạc dân gian và hiện đại...

Năm 2022, TP. Thái Nguyên chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Ảnh: T.L

6.  CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM HOÀN THÀNH GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI

Năm 2022, TP. Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB). Trong đó, Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc TP. Thái Nguyên có 13/13 hạng mục công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

2 công trình: nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc được chọn gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập TP. Thái Nguyên. Dự án “Phát triển tổng hợp đô thị động lực TP. Thái Nguyên” có 2 công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý trật tự xây dựng và duy trì nếp sống văn minh đô thị được triển khai thực hiện có hiệu quả.

7.  ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Năm 2022, TP. Thái Nguyên chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) và hệ thống camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Đây là hạng mục quan trọng để xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị thông minh trên cơ sở thực hiện 3 trụ cột chính gồm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tạo dựng nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử.

Trong năm, TP. Thái Nguyên đã triển khai có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai mô hình chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt tại 8 chợ trên địa bàn; tiếp tục duy trì tốt hệ thống truyền hình hội nghị, phòng họp không giấy tờ…

8. VĂN HÓA - XÃ HỘI CÓ NHIỀU KHỞI SẮC

Năm 2022, TP. Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức thành công Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 60 liệt sỹ Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái.

Thành phố giành vị trí Nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022 với 120 huy chương các loại. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Số trường công lập đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ 92,8%. TP. Thái Nguyên đứng đầu 9 huyện, thành của tỉnh về cơ cấu và số lượng giải tại các cuộc thi, hội thi do ngành Giáo dục tổ chức.

Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các cơ sở y tế được đảm bảo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn.

TP. Thái Nguyên luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

9. THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI

Công tác an sinh xã hội được TP. Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Chi trả trợ cấp hàng tháng cho gần 5.260 đối tượng chính sách, người có công, trên 6.300 đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác, với tổng kinh phí gần 190 tỷ đồng/năm. Địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,61%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,68%, vượt kế hoạch đề ra.

TP. Thái Nguyên đã huy động sự tham gia ủng hộ của nhiều công ty, doanh nghiêp, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đối với các hoạt động an sinh xã hội nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập và “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023”, với tổng số tiền và hiện vật trị giá gần 4 tỷ đồng.  

10. QUỐC PHÒNG - AN NINH ĐƯỢC BẢO ĐẢM, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI ĐƯỢC GIỮ VỮNG

Năm 2022, TP. Thái Nguyên tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và được Quân khu 1, tỉnh Thái Nguyên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; chủ động công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội (giảm 187 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội so với trước khi có dịch COVID-19).

Những thành tựu đã đạt được trong năm 2022 sẽ là động lực, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc TP. Thái Nguyên tiếp tục vững bước vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra là “Xây dựng TP. Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại”.