Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với thanh niên: “Tuổi trẻ Thái Nguyên - Khát vọng cống hiến”
Nguyên Ngọc - Hồng Hà 15:44, 30/11/2022