Đại Từ coi trọng chất lượng cán bộ hội nông dân 

Lưu Phượng 09:16, 16/03/2023

100% chủ tịch hội nông dân (HND) các xã, thị trấn có trình độ chuyên môn đại học và lý luận chính trị (LLCT) trung cấp trở lên; 73% phó chủ tịch HND xã, thị trấn có trình độ đại học và trên 66% có trình độ LLCT trung cấp; 100% ban thường vụ HND các xã, thị trấn có công chức tham gia. Đây là kết quả của HND huyện Đại Từ trong công tác duyệt nhân sự đại hội nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bầu cử Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tiên Hội (Đại Từ) khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Bầu cử Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tiên Hội (Đại Từ) khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

HND huyện Đại Từ có 30 hội cơ sở, trên 30.500 hội viên. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ HND cơ sở, Hội đặc biệt quan tâm thực hiện công tác nhân sự đại hội.

Bám sát các văn bản quy định về nhân sự của hội và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HND huyện đã ban hành hướng dẫn công tác nhân sự đại hội HND cấp huyện và các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2023-2028, về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, độ tuổi các chức danh.

Riêng với chức danh chủ tịch và phó chủ tịch HND xã, thị trấn, ngoài những tiêu chuẩn chung cần ưu tiên lựa chọn nhân sự là công chức, ngành đào tạo về nông nghiệp, trong diện quy hoạch tham gia ứng cử lần đầu chức danh chủ tịch, phó chủ tịch. Khuyến khích bố trí công chức, phó các đoàn thể kiêm nhiệm chức danh phó chủ tịch HND. 

Về trình độ chuyên môn, chủ tịch hội cấp xã, thị trấn có trình độ chuyên môn đại học trở lên; trình độ LLCT từ trung cấp trở lên. Phó chủ tịch hội cấp xã, thị trấn nhìn chung phải có trình độ chuyên môn đại học và LLCT từ trung cấp trở lên.     

Ông Trần Văn Mỳ, Chủ tịch HND huyện Đại Từ chia sẻ: Hướng dẫn là vậy, nhưng khi rà soát thực tế chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn do thay đổi, kiện toàn nhiều cán bộ. Trong tổng số 30 xã, thị trấn thì có 4 đồng chí chủ tịch hội, 15 phó chủ tịch hội không đảm bảo tiêu chuẩn buộc phải chuyển việc khác. Nhiều người băn khoăn cho rằng, họ đã công tác lâu năm, đang đóng bảo hiểm, hoặc không ít người có đóng góp nhất định cho công tác hội và phong trào nông dân. Song nhờ tích cực tuyên truyền, phân tích, vận động, đặc biệt là nhận được sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy và sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ từ cấp ủy, chính quyền cấp xã nên khó khăn dần được tháo gỡ. Bước đầu công tác nhân sự được xây dựng đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Theo đó, đối với chủ tịch HND xã, thị trấn, 100% có trình độ đại học và trình độ trung cấp LLCT trở lên. Đối phó chủ tịch HND xã, thị trấn, có 22 đồng chí có trình độ đại học (chiếm 73%), còn lại là trình độ cao đẳng và trung cấp; 20 đồng chí có trình độ trung cấp LLCT (chiếm trên 66%).

Đặc biệt, có 9/30 đồng chí cấp phó chủ tịch HND đang kiêm nhiệm các phó đoàn thể khác, trong đó có 5 đồng chí là công chức kiêm phó chủ tịch HND. 100% Ban Thường vụ HND các xã, thị trấn có công chức tham gia.

Anh Trần Văn Bản, Chủ tịch HND xã Tiên Hội, đơn vị vừa hoàn thành đại hội, cho biết: Với tinh thần đoàn kết, chúng tôi tin tưởng nhiệm kỳ tới các thành viên trong Ban Thường vụ sẽ phát huy năng lực, sở trường của mình để công tác hội và phong trào nông dân xã Tiên Hội có nhiều bước phát triển.

Đánh giá về nhân sự đại hội HND cơ sở, ông Mỳ cho biết thêm: Đến nay, toàn huyện đã có 15/30 đơn vị hoàn thành đại hội, dự kiến trong tháng 3, 100% hội cơ sở tổ chức xong đại hội. Nhân sự được giới thiệu và cán bộ được kiện toàn mới nhìn chung có trình độ, năng lực, độ tuổi trẻ hơn nhiệm kỳ trước, thuận lợi trong công tác hơn vì họ kiêm nhiệm, lại là công chức...