TP. Sông Công: Đầu tư trên 137 tỷ đồng xây dựng hạ tầng giao thông

Trịnh Phương 15:14, 06/06/2023

Nhằm hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng đô thị loại II, từ năm 2021 đến nay, bằng các nguồn vốn khác nhau, TP. Sông Công đã đầu tư trên 137 tỷ đồng để xây dựng, đưa vào sử dụng 5,6km đường nội thị, 3 công trình cầu dân sinh và 41km đường giao thông nông thôn tại các xã, phường.

Cùng với phát triển mới hạ tầng giao thông, TP. Sông Công cũng dành kinh phí trên 3,6 tỷ đồng cho công tác quản lý, duy tu hệ thống đường giao thông đô thị. Trong đó, duy tu, bảo trì thường xuyên trên 10km đường đô thị; cải tạo, nâng cấp đường liên huyện ĐH.06 và ĐH.04. Đồng thời, bổ sung, thay thế các biển báo giao thông, biển tên đường, tên ngõ trên địa bàn…

Thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường nội thị thuộc phường Thắng Lợi (TP. Sông Công) với chiều dài hơn 1km.
Thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường nội thị thuộc phường Thắng Lợi (TP. Sông Công) với chiều dài hơn 1km.

Để thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển giao thông, cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động làm đường, thành phố cũng tranh thủ các nguồn lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh và nguồn vốn xã hội hóa, tăng cường thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. 

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn TP. Sông Công ngày càng được hoàn thiện, giúp cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân được thuận lợi, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.