"Học không bao giờ cùng"

Thu Nga 09:57, 16/05/2023

Đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người là tấm gương mẫu mực về học tập và học tập suốt đời. Năm 2020, Hội Khuyến học Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức trao học bổng mang tên lời dạy của Bác Hồ "Học không bao giờ cùng". Để hưởng ứng phát động của Trung ương Hội, cùng với 63 tỉnh, thành trong cả nước, bắt đầu từ năm nay, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên phát động và trao thưởng học bổng "Học không bao giờ cùng”...