Giao thông
Trên 1.300 học sinh tham gia ngày hội văn hóa giao thông
Trên 1.300 học sinh tham gia ngày hội văn hóa giao thông
Ngày 14-11, tại Trường THPT Điềm Thụy (Phú Bình), Tỉnh đoàn tổ chức ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2022.
Xem thêm