Văn hóa giao thông - Góc nhìn người trong cuộc
Văn hóa giao thông - Góc nhìn người trong cuộc
Vấn đề xây dựng văn hóa giao thông là nội dung trọng tâm được phóng viên Báo Thái Nguyên đề cập đến trong cuộc trò chuyện cuối tuần với ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh.
Xem thêm