Xây dựng văn hóa giao thông bền vững cho học sinh
Xây dựng văn hóa giao thông bền vững cho học sinh
Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường tại Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.
Xem thêm