Gần 30 chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam trong năm 2024
Gần 30 chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam trong năm 2024
Cục Du lịch quốc gia Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 433/CDLQGVN-QLXT gửi Sở Quản lý du lịch, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch các địa phương thông báo dự kiến kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2024.
Xem thêm