Kỳ vọng sớm cán đích đón khách quốc tế
Kỳ vọng sớm cán đích đón khách quốc tế
Trong 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách du lịch đã vượt 50% mục tiêu đề ra của năm. Đây là tín hiệu cho thấy sự phục hồi nhanh chóng của du lịch Việt Nam.
Xem thêm