Quần thể Danh thắng Tràng An được quảng bá trên Google Arts & Culture
Quần thể Danh thắng Tràng An được quảng bá trên Google Arts & Culture
Triển lãm trực tuyến về Quần thể Danh thắng Tràng An trên Google Arts & Culture chính thức ra mắt ngày 18-4, được thực hiện bởi Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An với sự hỗ trợ của Google Arts & Culture và UNESCO World Heritage.
Xem thêm