Biến đổi khí hậu gây khó cho các “thành phố bọt biển” Trung Quốc
Biến đổi khí hậu gây khó cho các “thành phố bọt biển” Trung Quốc
Tháng 9/2023, cư dân Thâm Quyến Autumn Fang buộc phải ở nhà gần hai ngày mà không có nước hoặc điện khi cơn bão Saola đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc kèm lượng mưa kỷ lục.
Xem thêm