Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua
Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua
Thành ủy - HĐND - UBND TP. Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Xem thêm