Quyết Thắng xây dựng nông thôn mới nâng cao
Quyết Thắng xây dựng nông thôn mới nâng cao
Năm 2023, xã Quyết Thắng là một trong hai địa phương của TP. Thái Nguyên đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao, làm cơ sở để về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. 
Xem thêm