FSC - Giấy thông hành để Đồng Hỷ phát triển rừng bền vững
FSC - Giấy thông hành để Đồng Hỷ phát triển rừng bền vững
Tại huyện Đồng Hỷ, hơn 1.300ha rừng ở xã Văn Hán đã được cấp Giấy chứng nhận FSC và trở thành địa phương duy nhất của tỉnh được cấp chứng nhận này, tính đến thời điểm hiện tại.
Xem thêm