Đoàn Thanh niên Khối thi đua Văn hóa - Xã hội: Sôi nổi các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng
Đoàn Thanh niên Khối thi đua Văn hóa - Xã hội: Sôi nổi các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng
Ngày 20-4, Đoàn Thanh niên Khối thi đua Văn hóa - Xã hội (thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên) tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại huyện Định Hóa.
Xem thêm