Tổ chức Đêm hội trăng Rằm ATK Định Hóa năm 2023
Tổ chức Đêm hội trăng Rằm ATK Định Hóa năm 2023
Tối 26-9, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Định Hóa diễn ra chương trình "Đêm hội trăng Rằm ATK Định Hóa" năm 2023.
Xem thêm