Khi doanh nghiệp “bắt tay” với nông dân
Khi doanh nghiệp “bắt tay” với nông dân
Hợp tác xã Tâm Trà Thái đã “bắt tay” với bà con nông dân huyện Định Hóa để tạo vùng chuyên canh lúa bao thai theo hướng VietGAP, phục vụ sản xuất mỳ gạo.
Xem thêm