Phát triển Đảng vùng đồng bào Công giáo ở Đại Từ
Phát triển Đảng vùng đồng bào Công giáo ở Đại Từ
Huyện Đại Từ hiện có gần 8.600 tín đồ Công giáo, tập trung ở 10 xã, thị trấn. Những năm qua, công tác phát triển Đảng ở vùng đồng bào Công giáo luôn được Đảng bộ huyện quan tâm, xác định là một nhiệm vụ quan trọng, tuy vậy còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt kết quả như mong muốn.
Xem thêm