Kết nạp học sinh Ma Công Dương vào Đảng
Kết nạp học sinh Ma Công Dương vào Đảng
Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Lễ kết nạp đảng cho đoàn viên thanh niên Ma Công Dương, dân tộc Tày, học sinh lớp 12A3 (niên khóa 2020-2023).
Xem thêm