Xây dựng đội ngũ trưởng xóm là đảng viên ở Định Hóa
Xây dựng đội ngũ trưởng xóm là đảng viên ở Định Hóa
Để khắc phục tình trạng trưởng xóm, tổ trưởng dân phố chưa phải là đảng viên, nhiều cấp ủy, chính quyền ở huyện Định Hóa đã có những giải pháp quyết liệt trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ.
Xem thêm