Telegram bổ sung tính năng biên dịch trực tiếp tin nhắn
Telegram bổ sung tính năng biên dịch trực tiếp tin nhắn
Mạng xã hội với hơn 700 triệu người dùng hằng ngày vừa bổ sung loạt tính năng mới trong lần cập nhật ứng dụng đầu tiên của năm 2023. 
Xem thêm